ÖS på socionomprogrammen

Socionomer är en yrkesgrupp som egentligen oavsett var och med vad de arbetar kommer i kontakt med svårt skuldsatta personer. Trist då att bara fem av 17 socionomprogram runt om i landet inkluderar undervisning om skuldsättningsproblematik i sin grundutbildning. Nu ska det förhoppningsvis bli ändring på det.

Under torsdagen sammanstrålade ansvariga för nio nationella socionomprogram för att diskutera vikten av ökade kunskaper om skuldsättningsproblematik bland socionomstudenter. Heldagsseminariet ägde rum i Konsumentverkets lokaler på Dalagatan i Stockholm. Bland föreläsarna märktes representanter från Föreningen Sveriges Socialchefer, Socialstyrelsen samt undervisande lärare vid socionomprogrammen i Uppsala och Linköping.

Dopade med ”förvånansvärt gott automatkaffe” och saffransbullar workshoppade man i grupp fram individuella lösningar för att inkludera mer överskuldsättningskunskap på varje enskilt utbildningsprogram. Förhoppningsvis innebar träffen ett steg mot att morgondagens socionomer står bättre rustade när de möter skuldsatta klienter framgent.

2 reaktioner på ”ÖS på socionomprogrammen

  1. Hej!
    Ett sätt för mig, som socionom, att lyfta Budget- och skuldrådgivningen som socialt arbete är att erbjuda socionomstuderande på fältförlagda studier hos mig. Tyvärr blev det inte av i år då det inte var några studerande som min arbetsplats i Vara passade för. För 2 år sedan hade jag 2 socionomstuderande hos mig som verkligen insåg att det är kvalificerat socialt arbete att vara budget – och skuldrådgivare. Så det är jättebra att det jobbas på att vårt arbetsfält, skuldsättningsproblematik, finns med inom socionomprogrammen i hela Sverige!
    Önskar alla en fridfull jul!

    1. Hej Egon
      …och tack för heja-ropen. Inom projektet tror vi mycket på värdet av samverkan mellan akademin och bus-verksamheten ute i kommunerna. Det finns några goda exempel redan idag, och fler kommer det att bli. God jul!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *