Kartläggningsfasen övergår i behovsanalys

Regeringsuppdraget handlar bland annat om att utbyta kunskap och erfarenheter om budget- och skuldrelaterade frågor. I projektet har vi valt att kalla det för kartläggningsfasen. För att samla in kunskap har vi använt oss av en kartläggningsmodell och telefonintervjuer. Vi har bett ett urval av samverkansaktörer att lista sina insatser,  aktiviteter och åtgärdsförslag i en framtagen mall enligt kartläggningsmodellen. Några andra samverkansaktörer har vi kontaktat per telefon och ställt frågor som sedan sammanställts som underlag i vårt arbete.

Stort tack till alla er som bidragit! Nu lämnar vi kartläggningsfasen så sakteliga och övergår till att bearbeta och sammanställa för att påbörja projektets behovsanalys. En viktig del i behovsanalysen är de workshops som många av er är inbjudna till den 4, 5 och 6 april. Spännande dagar som vi verkligen ser fram emot.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *