Hur mår din ekonomi – filmen

Att problemen med överskuldsättning till stor del måste lösas lokalt är nog de flesta ense om. Genom skapandet av lokala nätverk, kompetenshöjande insatser och bra metodstöd får vi förhoppningsvis fler som kan ställa den avgörande frågan ”Hur mår din ekonomi?”. Och inte bara det, man har även kunskap nog att kunna hantera svaret på frågan.

Inom projektet arbetar vi just nu med att ta fram metodstöd och annat för att underlätta skapandet av dessa lokala nätverk. Ett av bidragen är en kort informationsfilm om vikten av att fråga just ”Hur mår din ekonomi?”. Filmen är gjord internt här på Konsumentverket av vår kommunikatör Michael Nilsson. Vi tycker att den är toppen, vad tycker ni?

Klicka på länken ”Hur mår din ekonomi?” för att se filmen.

4 reaktioner på ”Hur mår din ekonomi – filmen

 1. Hej! Känner att jag vill kommentera denna citerade mening:
  ”Att problemen med överskuldsättning till stor del måste lösas lokalt är nog de flesta ense om.”
  Mötet med den enskilda människan som behöver hjälp löses lokalt är bra och nödvändig utgångspunkt. Men att problemen med överskuldsättning till stor del måste lösas lokalt har jag svårt att ta till mig.
  Grundproblemen till överskuldsättning är strukturella samhällsproblem och inte individuella lokala problem. Ännu mindre lokalt är hela kreditmarknaden med deras brist på ansvar för att skuldsätta människor. Att skuldsatta skuldbeläggs är något som redan tillräckligt mycket drabbar överskuldsatta och vi som budget- och skuldrådgivare får jobba hårt för att avlasta denna skuldbörda på dem vi möter.
  Hjälpen ska finnas lokalt med problemen bör ses som strukturella och samhälleliga där drabbade är beroende av bra och skyddande lagstiftningar där obalansen till borgenärernas fördel måste rättas till.
  Budget- och skuldrådgivare
  Vara kommun

  1. Hej, och tack för en tänkvärd kommentar. Ja, håller med om att det var en slarvig formulering. Syftet med att skapa nätverk på lokal nivå är naturligtvis att fånga upp personer med skuldproblem och lotsa dem till den hjälp som finns att få. När vi genomförde vår tredagars workshop med ett 60-tal samverkansaktörer kretsade 90 procent om de insatsförslag som framkom om problem på strukturell nivå. Av den anledningen tillsattes en arbetsgrupp bestående av jurister från Konsumentverket, Kronofogden och Finansinspektionen för att se över de inkomna förslagen. Vad deras arbete utmynnar i får vi se längre fram.

 2. En mycket bra film på så många sätt! Nu gäller det att filmen får stor spridning så att den når ut till de som möter skuldsatta i sin yrkesutövning och till andra närstående. Är helt övertygad om att landets budget- och skuldrådgivningar kommer ha stor nytta av filmen vid kontakter med lokala samverkanspartners.

 3. Jättebra film!! Så bra med olika exempel på personer som hamnat i knipa, så att det blir tydligt att det inte bara är ”lyxkonsumtion” – utan att det finns andra orsaker!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *