Kategoriarkiv: Workshop

Rapport från andra workshopdagen

Ni uppmärksammade läsare som läste blogginlägget från igår vet att vi under dagarna fokuserar på livshändelser och riskgrupper. Här är Anders och Anette i full gång med att försöka prioritera bland grupperna.

Om jag skulle tänka på ett enda ord som kännetecknar dessa dagar är det engagemang. Engagemanget lyste igenom från allra första stund där inspel och frågor dök upp på löpande band. Det märktes direkt att det är ett ämne som berör och att det finns mycket erfarenheter att hämta från alla deltagare.

Idag var det ett nytt gäng som fyllde Norrmalm (vår konferenssal under dessa dagar) med sin klokhet och kunskap. Vi fick idag stifta bekantskap med representanter från Svenska kyrkan, PRO, Socialstyrelsen, Radiotjänst, Kriminalvården, Lotteriinspektionen, Etiska rådet för betalteletjänster, LO, Kronofogden, Konsumentverket, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Konsumentvägledarnas förening, Budget- och skuldrådgivarnas yrkesförening och Försäkringskassan.

Det är ingen enkel uppgift som vi ger deltagarna när vi efterfrågar konkreta aktiviteter för att motverka överskuldsättning. Men det är också här jag tycker engagemanget lyser igenom som allra starkast. Redovisningarna är smått omöjliga att hålla under tio minuter, vilket vi har satt som gräns, och frågorna från åhörarna haglar. Och då har jag ännu inte nämnt de specifika aktivitetsförslagen, som både är idérika och väl underbyggda.

Vilka är då några av dagens förslag på aktiviteter?

Sett till de skulder som hamnar hos Kronofogden för unga vuxna är trafikförsäkringsavgiften en vanlig sådan. En grupp tog därför bland annat fram ett förslag på ett samarbete mellan Konsumentverket, konsumentvägledningen och trafikskolorna där ett informationsmaterial skulle skapas och lämnas ut om hur viktigt det är att betala trafikförsäkringen.

En annan grupp hade fokus på skilsmässa och ensamstående föräldrar. Ett förslag, bland många, var att en skilsmässa skulle trigga igång en familjerättslig och ekonomisk rådgivning. De diskuterade även informationsspridning och att det borde ske redan vid barnavårdscentralen samt använda sig av sociala medier i en större utsträckning.

Pensionärer var en riskgrupp som kom fram under dagens workshop. Ett av förslagen var ett pensionärstest där man praktiskt får testa att leva som pensionär, utifrån de förutsättningar man har idag. På det viset skulle man kunna få en uppfattning om vilka förändringar man kan göra för att förbättra sin situation som pensionär.

En grupp som bland annat hade fokus på arbetslösa förde fram ett förslag som härstammar från Holland: ”Debt buddy”. Förslaget bygger på att volontärer utbildas i att ge psykologiskt och ekonomiskt stöd för att sedan matchas ihop med en skuldsatt. Denna ska då, utöver budget- och skuldrådgivaren, finnas där som ett stöd under en längre period, exempelvis under en skuldsanering.

Den sista gruppen som redovisade hade valt att fokusera på oansvarig kreditgivning. Gruppen tog fram ett antal förslag på förbättringar bland annat en ändrad bevisbörda. Helt enkelt att borgenären måste kunna bevisa att gäldenären har en skyldighet att betala för att kunna driva in sin skuld.

Avslutningsvis…

Tack alla för att ni gjorde denna dag minst lika lyckad som gårdagen. Det är en ynnest för mig att få vara med alla dagar och få ta del av alla era förslag, erfarenheter och kunskap.

Grupparbetena pågår för fullt. Den främre gruppen har fokus på unga vuxna medan den bakre fokuserar på skilsmässa samt ensamstående föräldrar.

Rapport från första workshopdagen

Kreativt värre. Efter avslutad workshop kunde de samlade samverkansaktörerna pusta ut och glädjas över ett riktigt bra dagsverke.

Slopade avbetalningar, lokal samverkan och ekonomiutbildade barnmorskor, det var några av de aktivitetsidéer som föddes under den första av tre workshop-dagar i Stockholm.

Så var det då äntligen dags. Vid niosnåret i morse slogs dörrarna upp för den första av tre workshops på temat konkreta aktiviteter för att motverka överskuldsättning. På plats för att dela med sig av sina tankar fanns representanter från bland annat Konsumentvägledarnas förening, Hela människan, Eksam, SABO, Arbetsförmedlingen, Budget- och skuldrådgivarnas yrkesförening, Bank- och finansbyrån, SKL, Telekområdgivarna, Spelberoendes riksförbund, Riksförbundet för social och mental hälsa, Kronofogden samt Verdandi.

Efter en inledande dragning av resultaten från de cirka trettio kartläggningar som samverkansaktörerna skickat in kunde Martina Dagobert, Kronofogden, och Alexandra Bergling, Konsumentverket, konstatera att huvuddelen av verksamheten är koncentrerad till förebyggande verksamhet.

Därefter var det dags för de samverkande aktörerna på plats att tycka till om vilka målgrupper och livssituationer man ansåg vara i störst behov att arbeta mot. Valet föll på missbrukare, unga, livskriser (exempelvis dödsfall och skilsmässa), psykiskt utsatta, sjukskrivna och arbetslösa.

Bland de aktivitetsförslag som framkom märktes ”Hjälpande handen”, en form av lokal samverkan av Eksam-modell där verksamheten skulle präglas av budget- och skuldrådgivning med inslag av personliga ombud.

En annan aktivitet rörde utbildning av barnmorskor i grundläggande privatekonomi. Tanken var här att myndigheter som Konsumentverket och Kronofogden skulle stå för utbildningen som genom barnmorskorna skulle komma nyblivna föräldrar till gagn i samband med BVC-besök.

I samma anda förslog en annan grupp att man inom primärvården bör ta hänsyn till en persons ekonomiska situation då denne söker vård. Detta förutsätter att man inom primärvården har tillräckliga kunskaper för att kunna hantera svaret om sjukdomsbilden visar sig vara ekonomirelaterad.

På temat mobiltelefoni föreslogs restriktioner när det gäller ungas tecknande av sitt första mobiltelefonabonnemang. Kan man inte visa sig kapabel att betala ska man heller inte få teckna. Förslaget kom sig av att mobilskulderna nu ökar igen efter ett par år av minskning.

Samma grupp föreslog även slopade möjligheter till avbetalning vid köp av produkter eller tjänster till ett värde av högst 1 000 kronor.

Detta var bara ett axplock av de förslag som kom fram under den första workshop-dagen. Nu ser vi fram mot dag två och tre. Klart redan nu är att vi inom projektet kommer att få en hel del matnyttigt med oss hem.

Ett stort tack till alla er som var med och bidrog till att dag ett blev jättelyckad.

Workshopen närmar sig

April och workshopen närmar sig med stormsteg och det är nu mindre än en vecka kvar tills första dagen går av stapeln. Inbjudningar har skickats ut, anmälningar har kommit in, dagordningen har satts och nu är det endast finlir kvar tills vi sätter oss på tåget och far mot Stockholm.

För oss är dessa dagar väldigt viktiga. Genom kartläggningsfasen har vi fått en bild av vad ni alla redan gör och nu vill vi istället få era kloka tankar på vad som bör göras i framtiden. Vi ser med andra ord verkligen framemot nästa vecka och att få träffa er alla.

Kanske är ni intresserade av vilka som kommer, det hade i vilket fall jag varit. Om så är fallet, läs här:Deltagarlista

Klurigt när workshops förbereds

4-6 april anordnar projektet workshops i Stockholm där samverkanspartners får möjlighet att diskutera utmaningar och tänkbara lösningar  på överskuldsättningsproblematiken i grupp. I projektrummet på Konsumentverket i Karlstad pågår arbetet med att försöka forma dessa grupper som bäst, och det är ingen enkel uppgift.

–  Nej, inte precis. Det finns så många spännande konstellationer att man skulle vilja behålla alla medverkande i lokalerna under en vecka och prova nya grupperingar varje dag, konstaterar Niklas Eklöf.

I veckan som kommer går inbjudningarna ut, och den tänkta grupptillhörigheten blir avgörande för om inbjudan gäller den 4:e, 5:e eller 6:e april. Vissa samverkanspartners kommer dock att bjudas in till samtliga dagar. Detta gäller exempelvis Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare, vars representanter anses vara centrala oavsett vilken del av området som avhandlas.