Alla inlägg av Niklas Eklöf

Hur mår din ekonomi – filmen

Att problemen med överskuldsättning till stor del måste lösas lokalt är nog de flesta ense om. Genom skapandet av lokala nätverk, kompetenshöjande insatser och bra metodstöd får vi förhoppningsvis fler som kan ställa den avgörande frågan ”Hur mår din ekonomi?”. Och inte bara det, man har även kunskap nog att kunna hantera svaret på frågan.

Inom projektet arbetar vi just nu med att ta fram metodstöd och annat för att underlätta skapandet av dessa lokala nätverk. Ett av bidragen är en kort informationsfilm om vikten av att fråga just ”Hur mår din ekonomi?”. Filmen är gjord internt här på Konsumentverket av vår kommunikatör Michael Nilsson. Vi tycker att den är toppen, vad tycker ni?

Klicka på länken ”Hur mår din ekonomi?” för att se filmen.

Sommrig timeout inför intensiv höst

Som så många andra tar nu även vi i överskuldsättningsprojektet en paus i arbetet. Istället för resor landet runt, möten i mängd, grubblande, skissande och planerande väntar nu solvarma stränder, långa kvällar vid grillen och mer tid för nära och kära.

I mitten av augusti är sötebrödsdagarna till ända, och då tar vi nya tag. Med oss in i höstens arbete har vi nu ett antal skarpa aktiviteter som vi har beslutat att vi vill gå vidare med.

Som många av er säkert kommer ihåg fick vi in ett 40-tal aktivitetsförslag under de tre workshopdagar som anordnades i Stockholm under våren. Till detta kom en rad aktivitetsförslag som vi själva mejslat fram och ytterligare några bidrag som publicerats i regeringsrapporter, utredningar och våra myndigheters egna utvärderingar. Sammantaget handlade det om ett 60-tal förslag som nu har reducerats ner till åtta stycken som ligger för beslut hos projektets styrgrupp.

Innan beslut är taget ska man väl inte säga för mycket, men gläntar man på locket finner man bland annat en del lokal samverkan, skuldrådgivning via telefon, utbildningssatsning på universitetsnivå samt vräkningsförebyggande insatser.

Vi säger inte mer i nuläget, men lovar att återkomma här på bloggen så snart alla formella beslut är fattade. Till dess vill vi önska alla en varm och trevlig sommar.

 

Våren är här, och med den även BUS-dagarna

Tussilago och krokus i all ära, för oss som arbetar med överskuldsättning är kanske Budget- och skuldrådgivarnas årligt återkommande yrkesdagar det tydligaste vårtecknet.

Under två dagar samlas över 300 yrkesverksamma ”busare”, beslutsfattare på olika nivåer samt intresserade i största allmänhet för att lära och diskutera olika spörsmål med koppling till privatekonomi och skuldsättning. Inom samverkansprojektet ser vi dessa dagar som ett utmärkt tillfälle att informera om projektet och hur det har fortskridit fram till nu.

Under årets dagar, som äger rum 26-27 april i Västerås, kommer projektet att vara representerat av medarbetare från Konsumentverket och Kronofogden. Åhörarna kommer att informeras från scen, men även ha möjlighet att prata direkt med oss som jobbar i projektet i Konsumentverkets monter. I montern finns även en förslagslåda där de som har tankar, tips och idéer som kan hjälpa projektet framåt gärna får posta sina tankar.

Hoppas vi ses i Västerås

Rapport från första workshopdagen

Kreativt värre. Efter avslutad workshop kunde de samlade samverkansaktörerna pusta ut och glädjas över ett riktigt bra dagsverke.

Slopade avbetalningar, lokal samverkan och ekonomiutbildade barnmorskor, det var några av de aktivitetsidéer som föddes under den första av tre workshop-dagar i Stockholm.

Så var det då äntligen dags. Vid niosnåret i morse slogs dörrarna upp för den första av tre workshops på temat konkreta aktiviteter för att motverka överskuldsättning. På plats för att dela med sig av sina tankar fanns representanter från bland annat Konsumentvägledarnas förening, Hela människan, Eksam, SABO, Arbetsförmedlingen, Budget- och skuldrådgivarnas yrkesförening, Bank- och finansbyrån, SKL, Telekområdgivarna, Spelberoendes riksförbund, Riksförbundet för social och mental hälsa, Kronofogden samt Verdandi.

Efter en inledande dragning av resultaten från de cirka trettio kartläggningar som samverkansaktörerna skickat in kunde Martina Dagobert, Kronofogden, och Alexandra Bergling, Konsumentverket, konstatera att huvuddelen av verksamheten är koncentrerad till förebyggande verksamhet.

Därefter var det dags för de samverkande aktörerna på plats att tycka till om vilka målgrupper och livssituationer man ansåg vara i störst behov att arbeta mot. Valet föll på missbrukare, unga, livskriser (exempelvis dödsfall och skilsmässa), psykiskt utsatta, sjukskrivna och arbetslösa.

Bland de aktivitetsförslag som framkom märktes ”Hjälpande handen”, en form av lokal samverkan av Eksam-modell där verksamheten skulle präglas av budget- och skuldrådgivning med inslag av personliga ombud.

En annan aktivitet rörde utbildning av barnmorskor i grundläggande privatekonomi. Tanken var här att myndigheter som Konsumentverket och Kronofogden skulle stå för utbildningen som genom barnmorskorna skulle komma nyblivna föräldrar till gagn i samband med BVC-besök.

I samma anda förslog en annan grupp att man inom primärvården bör ta hänsyn till en persons ekonomiska situation då denne söker vård. Detta förutsätter att man inom primärvården har tillräckliga kunskaper för att kunna hantera svaret om sjukdomsbilden visar sig vara ekonomirelaterad.

På temat mobiltelefoni föreslogs restriktioner när det gäller ungas tecknande av sitt första mobiltelefonabonnemang. Kan man inte visa sig kapabel att betala ska man heller inte få teckna. Förslaget kom sig av att mobilskulderna nu ökar igen efter ett par år av minskning.

Samma grupp föreslog även slopade möjligheter till avbetalning vid köp av produkter eller tjänster till ett värde av högst 1 000 kronor.

Detta var bara ett axplock av de förslag som kom fram under den första workshop-dagen. Nu ser vi fram mot dag två och tre. Klart redan nu är att vi inom projektet kommer att få en hel del matnyttigt med oss hem.

Ett stort tack till alla er som var med och bidrog till att dag ett blev jättelyckad.

Tre dagars besök i forskarvärlden

Paneldiskussion. I den avslutande paneldiskussionen deltog Marieke Bos (forskare på Riksbanken), Agne Sandberg (analytiker på Konsumentverket), Bengt Starrin (professor i socialt arbete vid Karlstads universitet), Fredrik Ohlsson (forskningsansvarig vid Kronofogden) och Ann-Sofie Henriksson (lektor vid Umeå universitet).

I veckan som gick föddes ett nytt nationellt forum för forskning om ekonomisk utsatthet, och det hela lanserades med en tredagars forskningskonferens i Lunds universitets regi. Bland åhörarna märktes ett 30-tal forskare inom ämnesområdet samt myndighetsrepresentanter från Kronofogden och Konsumentverket. Samverkansprojektet representerades av Maria Lindstedt och Niklas Eklöf från Konsumentverket samt Martina Dagobert från Kronofogden.

Redan i sitt inledningsanförande pekade nätverkskoordinator Måns Svensson, Lunds universitet, på vikten av att inte bara se problemen med överskuldsättning på individnivå, utan att även höja blicken och fokusera på strukturella orsaker.

Det var även ett tema som flera av forskarna berörde i sina respektive presentationer. Stefan Larsson (Lunds universitet) berättade om konsumenters utsatthet i det digitala och Richard Ahlström (Malmö högskola) fördjupade sig i kopplingen mellan överskuldsättning och ohälsa. Vidare initierade Lars Crusefalk (Lunds universitet) åhörarna i vardagslivets finansialisering och Pia Kjellbom om tvångsförsäljning av bostadsrätter och egnahem.

Sammanlagt hölls 15 halvtimmeslånga forskningspresentationer med efterföljande frågestunder. Dagarna avslutades med en paneldiskussion. Förhoppningen är att denna konferens ska bli ett återkommande årligt evenemang.

Maria Lindstedt, projektledare för samverkansprojektet var mycket nöjd med konferensen och såg redan fram mot nästa års presentationer.

– Det bedrivs fantastiskt mycket bra forskning på detta område, och i sanning blev jag lite överväldigad när jag insåg omfattningen. Vi har redan tagit del av en hel del forskning inom ramen för projektet, men det finns all anledning att fylla på efter vad vi hört nu, konstaterar hon.

Klurigt när workshops förbereds

4-6 april anordnar projektet workshops i Stockholm där samverkanspartners får möjlighet att diskutera utmaningar och tänkbara lösningar  på överskuldsättningsproblematiken i grupp. I projektrummet på Konsumentverket i Karlstad pågår arbetet med att försöka forma dessa grupper som bäst, och det är ingen enkel uppgift.

–  Nej, inte precis. Det finns så många spännande konstellationer att man skulle vilja behålla alla medverkande i lokalerna under en vecka och prova nya grupperingar varje dag, konstaterar Niklas Eklöf.

I veckan som kommer går inbjudningarna ut, och den tänkta grupptillhörigheten blir avgörande för om inbjudan gäller den 4:e, 5:e eller 6:e april. Vissa samverkanspartners kommer dock att bjudas in till samtliga dagar. Detta gäller exempelvis Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare, vars representanter anses vara centrala oavsett vilken del av området som avhandlas.

 

Projektets kommunikatör har ordet

Hej alla,

Niklas Eklöf heter jag och arbetar främst som kommunikatör i överskuldsättningsprojektet. På Konsumentverket har jag arbetat sedan flytten till Karlstad 2006, framförallt som projektledare för olika läromedel och nätverk på barn- och ungdomsområdet, ofta med koppling till privatekonomi. Som kommunikatör har jag varit inblandad i det flesta privatekonomiska projekt som drivits här under de senaste åren.

När vi i mars fick överskuldsättningsuppdraget, som vi intern brukar benämna projektet här på Konsumentverket, blev jag riktigt glad. Äntligen skulle vi få möjlighet att kraftsamla nationellt och göra skillnad på lång sikt, i samverkan och samarbete med alla er där ute som arbetar med dessa frågor i er vardag, oavsett om det är i en kommun,  inom ramen för en organisation, stiftelse eller på en myndighet. Det är sällan man får chanser av det här slaget, så nu är det dags att kavla upp ärmarna och göra skillnad tillsammans. Vi har dryga tre år på oss.

Efter att ha varit med och lyssnat på er som bjudits in till informationsmöten i Stockholm och Karlstad är det med spänd förväntan som jag ser framtiden an. Här på bloggen kommer vi med jämna mellanrum att lägga ut text och bilder där ni kan ta del av verksamheten i projektet. Kommentera gärna och ställ frågor. Vi hörs snart igen.

Tack för nu.