Kartläggningsfasen övergår i behovsanalys

Regeringsuppdraget handlar bland annat om att utbyta kunskap och erfarenheter om budget- och skuldrelaterade frågor. I projektet har vi valt att kalla det för kartläggningsfasen. För att samla in kunskap har vi använt oss av en kartläggningsmodell och telefonintervjuer. Vi har bett ett urval av samverkansaktörer att lista sina insatser,  aktiviteter och åtgärdsförslag i en framtagen mall enligt kartläggningsmodellen. Några andra samverkansaktörer har vi kontaktat per telefon och ställt frågor som sedan sammanställts som underlag i vårt arbete.

Stort tack till alla er som bidragit! Nu lämnar vi kartläggningsfasen så sakteliga och övergår till att bearbeta och sammanställa för att påbörja projektets behovsanalys. En viktig del i behovsanalysen är de workshops som många av er är inbjudna till den 4, 5 och 6 april. Spännande dagar som vi verkligen ser fram emot.

 

Vad är överskuldsättning?

I detta projekt menar vi med överskuldsatt att hen helt eller delvis saknar återbetalningsförmåga för sina skulder.

Det finns ingen gemensam definition som används generellt i Sverige eller i Europa men man brukar prata om tre olika metoder för att definiera överskuldsättning. De finns bland annat definierade i SOU 2013:78 ”Överskuldsättning i kreditsamhället”.

Den administrativa – anger data från offentliga register, t ex antal betalningsföreläggande hos Kronofogden, antal ansökningar om skuldsanering eller uppgifter från domstolar.

Den objektiva – använder sig av ekonomiska data för att få en bild av hushållens finansiella ställning. T ex uppgifter om skuldkvoter och belåningsgrader.

Den subjektiva – utgår från hushållens egna beskrivningar av sin betalningsförmåga.

På Kronofogden har vi valt att använda den subjektiva definitionen i vårt förebyggande arbete. Det vill säga den som själv upplever sig ha ständigt återkommande problem med att inte kunna betala alla sina räkningar. Men vi tar årligen fram statistik kring hur många personer som har skulder hos Kronofogden.

Ett sätt att i dagligt tal prata om överskuldsättning kan vara att säga betalningsproblem. Det behöver inte förklaras. Däremot kan skuldsättning/skuldsatt vara ett felaktigt begrepp i detta sammanhang. Skuldsatta är de flesta i Sverige men därmed inte sagt att de är överskuldsatta för det.

Martina Dagobert, Kronofogden

Viktiga aktörer i projektet

Med tanke på att projektet handlar om ökad samverkan är det en viktig uppgift att möta och utbyta erfarenheter med andra myndigheter och organisationer. Det hade inte fungerat om vi i projektgruppen skulle sitta i vårt projektrum och komma på smarta förslag till åtgärder, det är något vi ska göra tillsammans.

Ta till exempel pensionärerna, att gå i pension kan skapa problem för vissa och vilka kan förstå deras situation bättre än PRO? Eller de skulder som uppkommer av spelmissbruk nog borde Spelberoendes riskförbund ha en mycket bättre förståelse för det än vi i projektgruppen har. För att inte tala på de viktiga budget och skuldrådgivarna ute i landet, där Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare har en självklar plats i projektet.

Ovan är bara några få exempel på viktiga aktörer, det är många fler som vi har varit i kontakt med. Kanske tillhör du som läser någon av nedanstående:

Arbetsförmedlingen, Brottsoffermyndigheten, Datainspektionen, Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, Inspektionen för vård och omsorg, Kriminalvården, Länsstyrelserna, Skatteverket, Skolverket, Socialstyrelsen, Statistiska Centralbyrån, Lotteriinspektionen, Svensk inkasso, Svensk handel och Svensk digitalhandel, Bankföreningen, Sveriges allmännyttigas bostadsbolag (SABO), Finansbolagens förening, Svenska konsumentkreditföretagen, Branschföreningen för onlinespel, Svenska spel, Spelbranschens etiska råd, Föreningen för Sveriges socialchefer, Konsumentvägledarföreningen, Nationell samverkan för psykisk ohälsa (NSPH), Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Riksförbundet för mental hälsa, Konsumenternas försäkringsbyrå, Konsumenternas bank- och finansbyrå, Telekområdgivarna, Energimarknadsbyrån, Processkedjan, Spelberoendes riksförbund, Svenska kyrkan, Sveriges kommuner och landsting (SKL), KRIS, Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare, Yrkesföreningen personliga ombud, Sveriges stadsmissioner, Sveriges konsumenter, Föreningen Sveriges överförmyndare, Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige (SIOS), Myndigheten för familjerätt och civilsamhällsfrågor (MUCF), Radiotjänst, Hyresgästföreningen, PRO, Rädda barnen, Röda korset, Hela människan, X-cons, Frälsningsarmen, Verdandi.

Och om detta inte vore nog är vi fortfarande i jakt på inspel från några andra utvalda myndigheter och organisationer.

Klurigt när workshops förbereds

4-6 april anordnar projektet workshops i Stockholm där samverkanspartners får möjlighet att diskutera utmaningar och tänkbara lösningar  på överskuldsättningsproblematiken i grupp. I projektrummet på Konsumentverket i Karlstad pågår arbetet med att försöka forma dessa grupper som bäst, och det är ingen enkel uppgift.

–  Nej, inte precis. Det finns så många spännande konstellationer att man skulle vilja behålla alla medverkande i lokalerna under en vecka och prova nya grupperingar varje dag, konstaterar Niklas Eklöf.

I veckan som kommer går inbjudningarna ut, och den tänkta grupptillhörigheten blir avgörande för om inbjudan gäller den 4:e, 5:e eller 6:e april. Vissa samverkanspartners kommer dock att bjudas in till samtliga dagar. Detta gäller exempelvis Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare, vars representanter anses vara centrala oavsett vilken del av området som avhandlas.

 

Pengar och ekonomi

Hallå konsuments webbplats har vi ett helt avsnitt som rör pengar och ekonomi. Här finns det artiklar om allt från att byta bank till vad det finns för olika pensionsformer.

Under livsituationer finns det bland annat artiklar om att flytta hemifrån, att separera och om få barn. Där får du tips om vad du kan tänka på vid varje specifik livssituation. Under exempelvis rubriken arbetslös finns det en hel checklista att gå igenom.

En av de mest besökta sidorna på Hallå konsuments webbplats är Budgetkalkylen. Den kan du använda till att räkna din totala hushållsbudget och se vad olika förändringar skulle göra med din ekonomi. Antingen fyller du i dina egna siffror eller så använder du dig av de redan framräknade schablonsberäkningar.

Så hur är det nu? Kan du ångra ett lån? Får företag ta ut en kortavgift om du betalar med kort? Hur mycket räknar Konsumentverket med att basutrustning för barnets första år kostar?

Allt och en himla massa till står att finna på Hallå konsuments webbplats. Välkommen in!

Projektet har sakkunniga på besök

I projektet har vi sakkunniga från våra respektive myndigheter; Konsumentverket, Kronofogden och Finansinspektionen. Måndagen den 23 januari, var de inbjudna till ett möte för att bidra med sina tankar kring vad vi inom de tre myndigheterna gör idag som är bra (ger effekt), vad vi bör göra mer eller mindre av och vad som saknas. Det framkom bland annat att insatser där vi samverkar värderas högt, generellt behöver vi bli bättre på att utvärdera effekterna av våra insatser. Vi behöver också involvera  forskningen och ta fram en forskningsöversikt kring överskuldsättning. Många olika aktiviteter, stora som små behöver samordnas bättre. När hen redan har problem med skulder ligger mycket fokus på den kommunala budget-och skuldrådgivningen. De kan inte klara detta själva utan vi behöver bli bättre på att samverka med andra aktörer som möter personer som har tappat sina betalningar. Vi kom också fram till att vi behöver utgå från målgrupper/riskgrupper och livshändelser i vår fortsatta behovsanalys.

Projektgruppen tackar de sakkunniga!

Bilden visar från vänster: Margareta Lindberg, Konsumentverket; Martina Dagobert, Kronofogden, Therese Wiselquist Ekman, Finansinspektionen; Maria Lindstedt,  Helena Ljungberg,  Karin Nordensson,  Anna Hult – samtliga Konsumentverket ; Åsa Mattsson, Kronofogden, Helena Olofsson, Konsumentverket.

(På bilden saknas Niklas Eklöf, Alexandra Bergling och Anna Sjögren – samtliga Konsumentverket)

 

Alexandra vägledande utredare

Hallå!

Alexandra Bergling heter jag och jag arbetar vanligtvis som vägledare på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument. Utöver det har jag nu även fått möjligheten att gå in som utredare i detta spännande och viktiga projekt.

I upplysningstjänsten pratar jag varje dag med olika människor som stött på problem med allt från en sjuk hundvalp som var tvungen att avlivas till en totalrenovering av köket där hantverkaren inte längre går att få tag på. Konsumenten har investerat i både tid och pengar, kanske har hen till och med drömt om detta länge och så slutar allt i huvudbry, ledsamheter och konflikter. Det är inte alltid lätt att vara konsument och veta sina rättigheter. Som tur är finns det hjälp att få.

Jag tänker att det är detsamma med överskuldsättning. Det är inte alltid att det går enligt plan. En förändrad livssituation som skilsmässa, dödsfall, sjukdom eller varsel gör att man plötsligt hamnar i en situation som man inte riktigt räknat med. Vi kan alla hamna där, jag skulle kunna hamna där. Även här finns det hjälp att få, för varje dag lär jag mig om fler organisationer som gör insatser för dessa individer och hör om massor av goda exempel. Det finns mycket hjälp att få, det gäller bara att veta var man ska vända sig.

Det här projektet handlar om ökad samverkan mot överskuldsättning. Hur vi tillsammans kan göra skillnad för individer som av någon anledning har hamnat eller riskerar att hamna i en svår ekonomisk situation. Det är en viktigt fråga och jag är glad att vi har fått den här möjligheten.

Hälsningar Alexandra

Martina – Kronofogdens representant

Hej! Mitt namn är Martina Dagobert och jag jobbar som kommunikatör inom Kronofogdens Förebyggande verksamhet. Jag är Kronofogdens representant i projektet. Utöver detta projekt är jag också engagerad ibland annat vräkningsförebyggande arbete och informationsinsatser till de som möter nyanlända.

Sedan 2009 har jag arbetat med problematiken kring överskuldsättning på olika sätt. Dessförinnan jobbade jag med sjukskrivningar på Försäkringskassan. Det som jag inte tänkte på då, men som jag nu vet är – att bli sjukskriven är en av de livshändelser som kan vara början till långvariga ekonomiska problem, kanske till och med leda till att man hamnar i en överskuldsättning.

Nu har vi varit igång ett tag i projektet och jag ångrar inte en sekund att jag tackade ja till att vara Kronofogdens representant. Jag har ett starkt mandat bakom mig att arbeta med dessa frågor. För Kronofogden är arbetet med att motverka överskuldsättning inte bara inskrivet i vår instruktion från regeringen utan också något som vi aktivt arbetar med i vårt dagliga arbete. Överskuldsättningens konsekvenser drabbar inte bara den enskilda individen och hens familj utan också hela samhällsekonomin. Att alla aktörer i samhället tillsammans hjälper till att motverka överskuldsättning är en viktig framgångsfaktor.

Jag önskar oss alla lycka till i att tillsammans motverka överskuldsättning och ge bra stöd till dem som ändå hamnar där!

Projektets kommunikatör har ordet

Hej alla,

Niklas Eklöf heter jag och arbetar främst som kommunikatör i överskuldsättningsprojektet. På Konsumentverket har jag arbetat sedan flytten till Karlstad 2006, framförallt som projektledare för olika läromedel och nätverk på barn- och ungdomsområdet, ofta med koppling till privatekonomi. Som kommunikatör har jag varit inblandad i det flesta privatekonomiska projekt som drivits här under de senaste åren.

När vi i mars fick överskuldsättningsuppdraget, som vi intern brukar benämna projektet här på Konsumentverket, blev jag riktigt glad. Äntligen skulle vi få möjlighet att kraftsamla nationellt och göra skillnad på lång sikt, i samverkan och samarbete med alla er där ute som arbetar med dessa frågor i er vardag, oavsett om det är i en kommun,  inom ramen för en organisation, stiftelse eller på en myndighet. Det är sällan man får chanser av det här slaget, så nu är det dags att kavla upp ärmarna och göra skillnad tillsammans. Vi har dryga tre år på oss.

Efter att ha varit med och lyssnat på er som bjudits in till informationsmöten i Stockholm och Karlstad är det med spänd förväntan som jag ser framtiden an. Här på bloggen kommer vi med jämna mellanrum att lägga ut text och bilder där ni kan ta del av verksamheten i projektet. Kommentera gärna och ställ frågor. Vi hörs snart igen.

Tack för nu.

Hej från projektledaren!

Maria Lindstedt heter jag som projektleder. Övriga projektmedlemmar kommer att presentera sig själva med ett litet inlägg här på bloggen. Jag har jobbat på Konsumentverket i snart 11 år med olika saker, främst inom området produktsäkerhet. Jag är van att leda projekt, men överskuldsättning är ett nytt område för mig. Jag är därför  väldigt glad att mina projektmedlemmar har erfarenhet från området och att vi har så många experter och sakkunniga på Kronofogden, Konsumentverket och Finasinspektionen att inhämta kunskap och erfarenhet från.

Privatekonomi och överskuldsättning – Ett spännande och viktigt område

Jag är övertygad om att det här en fråga som engagerar de flesta av oss. Vi lever i ett konsumtionssamhälle som är i ständig förändring. De flesta har det bra men det är ändå många som lever under svåra ekonomiska förhållanden. Tillfällen i livet som arbetslöshet, sjukdom, pension, skilsmässa kan innebära att man plötsligt får svårt att betala sina räkningar.  Problem med att betala sina räkningar kan drabba alla.

Vi är många som känner att det är svårt att hänga med i utvecklingen och som önskar att vi hade bättre privatekonomisk kunskap för att kunna ta rätt beslut om våra pengar. Alla har vi nog ibland känt oss lurade av något företag och de flesta har någon gång i livet haft det kämpigt ekonomiskt. Inte minst under studietiden.

Vi har en vision i projektet som lyder: Personer som har, eller riskerar att få, problem med skulder får hjälp att få ordning på sin ekonomiska situation. En viktig fråga för oss är att hitta ändamålsenliga förebyggande och stödjande insatser, i samverkan med andra – med er, som i er vardag möter människor som behöver olika typer av stöd.

Hälsningar Maria